insulinde 4krlbriefkrl 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Deze bagage label is gebruikt voor bagage

   Koninklijke Rotterdamsche Lloyd                                      Van de 1e klas hut 59 a/b SS Insulinde de

                                                                                                                                                     Datum is mij niet bekend die staat niet

  Royal Rotterdam  Lloyd                                                                            De label verders is deze kompleet met

                                                                                                                                                         leren riempje,  in kleine letters staat op de voorzije

   

                                                                                                                                                                                                                              Rotterdam Southampton 

                                                                                                                                                                                                                                            Marseille

                                                                                                                                                                                                                                       Sumatra  Java  

 

 

   Hierbij volgen de schepen van de Kon Rott Lloyd waarop ik gevaren heb in de

  periode 1959 t/m 1971

  Here follow the vessels of the compagny the Kon Rott Lloyd on where I have

  sail in the period 1959 till 1971

 

 

                                                               M.S. Merwe Lloyd route

 

  Mijn eerste reis bij de KRL was met de trein naar Genua en de anderedag aan boord, van Genua naar Livorno, Pireus, Beiroet, Port Sait

  Suez Kanaal, Aqaba, Djedda, en naar de Perzische golf (Arabische Golf) Koeweit, Khoramshar, Abadan, Basra, Bahrein, Damman.

 Jubay, Quatar en  Dubay aanvankelijk zouden we 1 maand Perzische Golf blijven maar dit is 2 maanden geworden, hierna voeren we naar

  Singapore, Padang, Soerabaja, Priok, Belawan, Penag Port Swettenham, Colombo, Aden Suez Kanaal  Port Said, Genua, Marseille,

  Le Havre en Rotterdam alwaar de M.S Merwe Lloyd naar de RDM ging.

                                                                                                                                                                                      

  Mijn eerste reis was op de Merwe Lloyd van 02-02-1959 t/m                                                                                      

  16-08-1959 we gingen met de trein naar Genua en daar aan boord

  M.S. Merwe Lloyd is opgeleverd 23-03-1957 door de RDM

  Het schip is gesloopt in 03-04-1982 in Kaohsiung.

 

  My first trip by this compagny was in 02-02-1959 and we go by

  Train to Genova  and on board of MV Merwe Lloyd and I gof this

  ship on 16-08-1959.

  The ship was built by the RDM warf and make there maidentrip

  On 23-03-1957. On 03-04-1982 this ship is scrapped.

 

ex Merwe lloydmerwe lloyd 1959 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  MS Merwe Lloyd    MV Merwe Lloyd                                                                MS Gading  ex MS Merwe Lloyd  ex MV Merwe Loyd                 

 

 

                    

                                                               M.S. Mataram route

 

Vertrek MS Mataram van Rotterdam naar Marseille, Genua, Port Said, Sues Kanaal, Penang, Port Swettenham, Singapore, Belawan

Priok, Semarang, Soerabaja, Probolinggo, Banjowangi, Platju en terug naar Soerabaja en Priok, vandaar naar Tangjung Mani

Aldaar kwam telegram ik moest overvliegen naar Singapore om af te lossen op MS Wonorato

 

image011.jpg                                                                                                                Op 11-09-1959 kwam ik op MS Mataram voor een korte reis van vier

                                                                                                                Maanden maar het werd een jaar omdat ik over moest stappen naar

                                                                                                                Een ander schip we waren op de terug reis en kwam een telegram dat

                                                                                                                Tanjong Mani over moest naar Singapore naar  MS Wonorato.

                                                                                                                Ik heb dus van 11-09-1959 t/m 25-11-59 op dit schip gevaren,

                                                                                                                MS Mataram  op 24-02-1949 opgeleverd door de werf P.Smit.jr en het

                                                                                                                Is op 10-02-1979 te Kaoshiung gesloopt.

 

                                                                                                                I have sail on the MV Mataram from 11-09-1959 till 25-11-1959 and

                                                                                                                I go of from this ship in Tanjong Mani to go to Singapore to a other

                                                                                                                Ship MV Wonorato.

                                                                                                                The MV Mataram was built by the warf of P.Smit JR in Rotterdam

 

                                                                                                                On 24-02-1949 and the ship was scrapped on 10-02-1979 in Kaoshiung

 

 

                                            MS Mataram    MV Mataram

 

  Hier een paar foto’s genomen op boven genoemde reis in 1959 bij de Indonesische kust. Here some pictures thaken in 1959

 

mataram ik en Indoneschise bootsmanmataram ik en de koksmaatmataram feestje1959mataram koksmaat 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hier boven een feestje                                De koksmaat op dek                  Ik met de koksmaat op sloependek           Ik zit hier bij Indonesische bootsman van de schotjes  

    We have a party                                         The kelly boy on deck                 Me and the kelly boy on lifeboatdeck        Me and a Indonesian boatswain from a shore 

 

 

 

                                                                   M.S. Wonorato route

 

  Met een bootje uitgeholde boomstam met speedmotor enkele uren gevaren naar Sarawak en paspoort gestempeld wederom eenige  uurtjes

  varen en in Sibu op vliegtuig naar Singapore a/b MS Wonorato.

  Van Singapore naar Port Swettenham, Penang, Tsjitagon, Chalna, Culcutta, Penang, Port Swettenham, Singapore, Hong Kong, San Pedro,

  Wilmington, San Francisco, Oakland, Portland, Seattle, Vancouver, New Westminster, Kittimat, Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco

  Wilmington, San Pedro, Hong Kong, Manilla, Ilo Ilo, Cebu, Singapore, Port Swettenham, Penag, Tsjittagon, Chalna, Calcutta, Chalna,

  Tsjittagon, Penang, Portswettenham, Singapore, Hong Kong, Wilmington, San Pedro, San Francisco, Oakland, Portland, Seattle, Vancouver

  New Westminster, Seattle, Portland, San Francisco, Wilmington San Pedro, Hong Kong, Manilla, Ilo Ilo, Cebu, Singapore, Port Swettenham

  Penang, Tsjittagon, Chalna, Calcutta, Penang, Port Swettenham Singapore in Singapore overgestap op de Musi Lloyd

 

 

       

 

Wonorato san pedro  Van 25-11-1959 t/m 15-07-1960 heb ik op MS Wonorato in de

  JPL line(bekend als de Jan Plezier Lijn) gevaren en ben daarna in

  Singapore overgestapt op de Musi Lloyd.

  MS Wonorato is op 03-07-1954 opgeleverd door de werf

  Howaldtswerke te Hamburg. Het schip is op 13-01-1981 gesloopt

  In Kaoshiung.

 

  From 25-11-1959 till 15-07-1960 I sail on MV Wonorato

  The ship was deliver by the warf Howaldtswerke in Hamburg

  On 03-07-1954 and was scrapped on 13-01-1981 in Kaoshiung

 

  Hier enkele foto’s uit die periode Here  some pictures of that time

wonoratoUSApas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Hierboven mijn USA pasje gekregen op de MS Wonorato                                                         Hierboven MS Wonorato bij San Pedro USA

 

souvenir wonorato
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                   Hierboven een veel gekocht souvenir uit Cebu

                                                                          Phillippijnen  deze lamp heeft veel gebrand.

                                                                          Gekocht in 1959 a/b MS Wonorato

                                                                    

   Kok Wil (2)1 eerat.jpg    Kok Wil1.jpg

 

 

wonorato bed--3wonoratobed-2Wonoratobed-1                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Op dek voor de kombuis                                            Op dek voor de kombuis en op de trap                 Op de trap naar officieren dek

wonoratokombuiswonoratokombuis2 

wonoratohut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       In de kombuis                                                           Voor de kombuis                                                            In de bakkershut

wonoratopantry 

 

     Rechts de officieren pantry ik was

     Pantry man rechts op de foto.

     Rechts van mijn hoofd ziet u het

     Bel paneel met de lampjes van de

     Hut.

     Zoals u ziet werd er toen nog met de

     Hand afgewassen.

 

     This is the officer mesroom pantry

      I am on the right near my heat

      You can see the panel where the

      Lights are for the officer cabin who

      Rings.

      Also you can see that in this time

      Every thing was washing by hands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     M.S. Musi Lloyd route

  Van Singapore naar Colombo, Djibuti, Suezkanaal Port Said, Genua, Marseille, Lissabon, Halifax van Halifax met de Geyhoudbus

  naar New York in  hotel daarna met SS Waterman naar Rotterdam.

 

 

musi lloyd1960 

                                                                                                                        Vanaf MS Wonorato op16-07-1960 in Singapore overgestapt a/b

                                                                                                                        MS Musi Lloyd daarna vanuit Halifax  met de bus  naar New York

                                                                                                                        1 nacht hotel en met SS Waterman op 24-08-1960 als 3e assistent

                                                                                                                        magazijnmeester naar Rotterdam

                                                                                                                        MS Musi Lloyd is gebouwd op de Werf Wilton Fijenoord te Schiedam

                                                                                                                        En is op 12-06-1957 opgeleverd en is op 03-06-1981 gekapseisd en

                                                                                                                        En gezonken als MS Kota Sentosa      

 

                                                                                                                       At Singapore o 16-07-1960 I go off from MV Wonorato over to MV Musi

                                                                                                                       Lloyd and from Halifax whit the bus to New York 1 nacht in hotel and

                                                                                                                       Go on board of SS Waterman to Rotterdam.

                                                                                                                       MV Musi Lloyd was built on the warf Wilton Fijenoord at Schiedam

                                                                                                                       Deliverd on 12-06-1957 on 03-06-1981 the schip was capsize and

                                                                                                                       Sunk under the name MV Kota Sentosa.

 

 

 

 

 

 

ex musi lloyd    Boven MS Musi Lloyd       MV Musi Lloyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Rechts MS Kota Sentosa Right MV Kota Sentosa

 

 

 

 

 

 

Met SS Waterman naar Rotterdam en precies een jaar weg geweest.

 

waterman2                                                                                                                              SS Waterman was een regering schip en als een Victory schip

                                                                                                                              Gebouwd door Oregon Shipbuilding Corp te Postland Oregon.

                                                                                                                              Het schip was in beheer gegeven van de Kon Rott Lloyd.

                                                                                                                              In  1952 was het schip verbouwd tot emigranten schip.

                                                                                                                              Toen ik aan boord kwam voer het schip studenten van en

                                                                                                                               En naar de USA .

                                                                                                                               In 1970 is het schip gesloopt.

                                                                                                                               Ik ben aangemonsterd op 24-08-1960 de exacte datum van

                                                                                                                               Afmonsteren heb ik niet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SS Waterman    

 

 

 

                                                                                       M.S  Schelde Lloyd route

 

 MS Schelde Lloyd vertrek Rotterdam naar Curacao, Panama Kanaal, Papete, Solomon Solomoneilanden, Port Moresby, Madang,

 Hollandia, Monokwari, Biak, Sorong, Sebu, Ilo Ilo, Manilla, Bangkok, Singapore, Port Swettenham, Penang, Colombo, Aden,

 Suezkanaal,  Port Said, Genua, Marseille, Barcelona, Cadiz, Bilbao, Le Havre, Antwerpen, Rotterdam. 

 

Schelde lloyd-1 

 Op 22-10-1960 ben ik aangemonsterd op MS Schelde Lloyd

 Daar heb ik op gevaren t/m 05-03-1961.

 Deze S serie waren zwaar getuigde schepen die zeer zware

 Lading(voor die tijd) zelf konden laden.

 SS Schelde Lloyd is opgeleverd op 10-11-1958 door de werf

 Howaldtswerke te Hamburg, vanaf 1982 heeft het schip

 gevaren als Kota Wangi onder de PIL lines en is het schip

 op 22-03-1984 te Kaoshiung gesloopt.

 

 I go on board of the MV Schelde Lloyd on 22-10-1960 and                                                                                    

 Sail on that ship till 05-03-1961.

This ship of the S series where built for loading heavy gargo

The ship can loaded by his self.

The ship was deliver on 10-11-1958 by the warf Howalts-

 Werke, from 1982 the ship has sail as Kota Wangi for the

 PIL lines and is scrapped on 22-03-1984

 

 

 

 

bounty

Hiernaast ziet u de Bounty liggen in Panama klaar voor

De overtocht naar Tahiti dit is het schip uit de film

Muitery Op De Bounty.

De filmsterren waren al in Papete voor opnames vele

Bekende Filmsterren waren in de nachtclub boven op de

Berg de club  Lafayet en trakteerde ons.

 

 

 

On the left you see the Bounty the ship where they taken

The movie Mutiny On The Bounty.

Whit this ship we lay in Panama.

 

                                              Een feestje     a party                                                              Het Panama kanaal

 

image163.jpg             image164.jpg

 

                                                                                            Papeete

 

    image060.jpg         image061.jpg

 

                    Aankomst Papete Thahiti  arrive Papete Thahiti                             ook aankomst  also arrive

 

schelde lloyd welkomschelde lloyd welkom 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Als welkom Bloemen een twee kusjes de hele bemanning                  A welcome flower and 2 kiss for hole the crew

                                        De stemming zat er gelijk in                                             one woman in midships and one aftership

 

image061.jpg                                    image067.jpg

                                                                                                            

                                                                                                                        Met kerst lagen we bij de Solomon eilanden

                                                                                                                        Kerstfeest op zee er was dan de kerstkist met cadeaus

 

                                                                                  M.S. Mataram route

                                 

   Vertrek Rotterdam naar Curacao, Panama kanaal, Auckland, Napier, Wellington, Christchurch, Dunedin,  Tauranga,  Littleton,

   Bluff, Calao, Lima, Panama Kanaal Curacao, Rotterdam

   I.v.m opening van een nieuwe lijndienst op Nieuw Zeeland in elke haven een koudbuffet en vele gasten en authoriteiten.

 

mataram 1961  

 Op 05-05-1961 ben ik aangemonsterd op MS Mataram het schip

 Ging een lijn openen op Nieuw Zeeland het was een drukke reis.

 In elke haven een koud buffet met vele hoog geplaatste zaken

 Lui enz.

 De party’s waren een succes en aan boord was na afloop alle drank

 Op de party’s duurde tot heel diep in de nacht.

 Van Nieuw Zeeland zijn we leeg vertrokken naar Peru voor een

 lading vismeel te laden.

 Ik ben op 30-09-1961 afgemonsterd in Rotterdam

 

 At 05-05-1961 I go a board of MV Mataram the compagny want to

 Open a new line to New Zealand we make in every harbour

 a colt buffet and the party’s during thil deep in the night.

 When we arrive in the last harbour all the drinks wil be finisch.

 From New  Zealand we sail empty to Peru to load fisch meal for

 Rotterdam.  I come on Board at 05-05-1961 and go off on

 30-09-1961 in Rotterdam

 

  diverse foto’s van MS Mataram     a vieuw pictures from MV Mataram                                             

mataram feestje 1 

mataram feestje2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    In de hut beneden dek stoom afblazen                          At the cabin below the deck                                                               

 

mataram hut
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mataram bar 

 

 

mataram taranga 

mataram hut2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         In de hut                                                                  Ik ga hier bar suppleren als pantry man        Een vis gevangen in Tauranga Nieuw Zeeland

          At the cabin                                                            Iám going to suply the bar Iám pantry man     I catch a fisch in Tauranga New Zealand

 

 

                                                                          M.S. Japara route          

 

    Vertrek Rotterdam naar Kaapstad, Port Elizabeth, East Londen, Durban, Lorenzo Marquez, Beira, Dar es Salam, Zanzibar, Mombassa,

    Djiboeti, Suez kanaal, Genua, Marseille, Barcelona, Le Havre, Rotterdam.

 

 

japara-----2

 

           Op 28-10-61 ben ik aangemonsterd op MS Japara

           Een Afrika reis in charter voor VNS.

           Deze reis duurde tot 01-02-1962 en ben ik afgemonsterd

           De Japara was gebouwd op de werf P. Smit. Jr te

           Rotterdam en het schip is opgeleverd op13-05-1939

           Op 26-10-1969 is MS Japara in Kaohsiung aangekomen

           Voor de sloop.

 

           At 28-10-61 I go sailing on MV Japara for a trip to

           Africa in charter for the VNS.

           At 01-02-1962 where back in Rotterdam and I go off

           MV Japara was built on the warf of P. Smit. Jr at

           Rotterdam and deliver at 13-05-39 to the compagny

           At 26-10-1969 MV Japara arrived in Kaohsiung to be

           Scrapped.

 

          Enkele foto’s van deze periode a vieuw pictures at this time

         

 

 

 

japara officerm2 

japara officerm 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zo maar iets in de officieren messroom                 This where thaken in the officers mess

 

 

                                                                                     M.S. Japara route

    

    Vertrek Rotterdam, Marseille, Genua, Suez kanaal, Bombay,  Cochin, Colombo, Madras,

    Calcutta, Chalna, Chittagon, Rangoon,  Colombo, Tricomole Aden, Suez Kanaal, Genua Marseille,

    Le Havre, Rotterdam

 

 

Japara1b 

             Op 07-03-1962 wederom aangemonsterd op MS Japara

             Een India reis charter VNS tot 12-07-1962 toen weer

             Afgemonsterd.

             Tijdens deze reis hadden we een bandje genaamd The

             Dutch sailors bestaande uit arcordeon P.A. Braas gitaar

             Jaap Vet, gitaar Ben Geels gitaar ik zelf Cor Boer

             Drums op plastic emmers Wittebrood en een bas een

             The kist Pleun Lagenweg.

             We hebben in Rangoon 1x voor de radio en 1x voor de

             Lions club en in Ceylon Colombo voor de radio en 1x

             Voor een gesloten club met zaken Nederlandse zaken

             Mensen.

 

            At 07-03-1962 I go sailing again on MV Japara a trip to

            India till 12-07-1962.

            On this trip we have a band whit 1 accordeon, 3 guitars, 1 drummer on plastic bucked and 1 base of a thee case.

 

japaraband1japaraband2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 japara civieledienstmessjaparabingo2japarabingo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Artikel uit de Lloydmail van september 1962    

 

japarabandl2japara band1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasje rangoon 

japara oefenehutjapara oefenen 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

japara hut 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Walpasje van Rangoon

 

 

 

 

 

 

                                                                                     MS Japara route

 

  Rotterdam naar marseille, Genua, Suezkanaal, Bombay, Goa, Cochin, Colombo, Madras, Chalna, Chittagon,  Calcutta,

  Colombo, Aden, Suezkanaal, Genua, Marseille, Le Havre Rotterdam       

 

 

japara1 

 

   Op 07-08-1962 wederom op MS

  Japara aangemonsterd t/m 15-10-1962

  Wederom een India reis.

  Geheel rechts de Japara in aanbouw en

  Hiernaast de Japara

 

 

  At 07-08-1962 till 15-10-1962 Iám again

  Again on MV Japara.

  At the right the building of the Japara 

 

 

 

 

 japaraex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Hierboven de ex MS Japara als MS Celebes Mariner   a bove the ex MV Japara as MV Celebes Mariner

 

 

                                                                                    MS Blitar route

 

          Rotterdam naar Kaapstad, Port Elizabeth, East Londen, Durban, Lorenzo Maquez, Beira, Zanzibar, Dar es Selaam, Mombassa,

          Djibouti, Suez kanaal, Genua, Marseille, Le Havre, Rotterdam.

 

blitar kaapstad 

           Op 07-11-1962 aangemonsterd op MS Blitar

           t/m 14-02-1963 een Afrika reis charter VNS

           MS Blitar is gebouwd op de werf Wilton Fijenoord te Schiedam

           En is opgeleverd 07-07-1949 het schip is op 24-04-1984 te

           Kaoshiung gesloopt.

           Het schip heeft altijd onder de naam Blitar gevaren ook toen

           Het schip verkocht is.

 

          At 07-11-1962 I have sailing on the Blitar till 14-02-1963 a

          African trip in charter for VNS.

          The ship was built on the warf Wilton Fijenoord at Schiedam

           And was delivered at 07-07-1949 the schip was scrapped on

           24-04-1984 in Kaoshiung.

           The ship has always the Blitar thil scrapped         

 

ex blitar ex krl          

 

 

 

 

                                                                                                                                        De Blitar bij kaapstad        MV Blitar by  Cape town

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             De blitar onder nieuwe eigenaar  MV Blitar by new owner

 

 

             Ik denk dat deze foto in Mombassa gemaakt is          

             I Think this pictures was thaken at Mombassa     

mombassa 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                                                        MS   Schelde Lloyd 

 

     Op 13-04-1963 heb ik aangemonsterd op   image151.jpg

     MS Schelde Lloyd t/m 15-08-1963

 

     From 13-04-1963 till 15-08-1963 I have

     sailing on MV Schelde Lloyd                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Deze briefjes kregen wij mee van kantoor      

                                                           om af tegeven aan de waterschout

 

                                                          This paper did we get from the office and

                                                          give to officer who write the seaman boek

 

                                         image153.jpg

 

Deze reis hebben we in New York zware lading met eigen laadgerei geladen en gelost in Port Kembla Australie.

Hier onder heb ik uit de LLoydmail van Elfde jaargang Nummer 7 Juli 1963 het verslag gescand

 

Here we unload heavy cargo at Port Kembla Australia

 

sch l.jpg

 

             

 

Al lid van de Vereniging van Gepensioneerden van de voormalige N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-Wm Ruys

& Zonen, te Rotterdam??????? Ontmoet oud collega’s, klik op onderstaande icoon en wordt lid.

 

 

        Terug menu.JPG      KRL VER 2.JPG      krl02.JPG