image003 image006 image004
 

 

 

 


                                                                                                                                   

 

              REUNIE OUD VISSERS EN WALPERSONEEL HARINGPARTY 14-06-2008

 

                  Het was ook dit jaar een gezellige reunie in het Visserij Museum te Vlaardingen

                        De haringen gleden er lekker in en er werd het een en ander naar binnen

                  Kanteld maar boven al veel uit de vervlogen tijden en anecdotes weer opgehaald

 

reunie 001 1                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Er werd zoveel besproken dat de toespraak er eerst niet door kon komen maar uiteindelijk

                                                                     werd er geluisterd en geklapt

 

         image010.jpg     image012.jpg

 

      De mannen aan de haring kar hadden het zeer druk terwijl de mensen zaten te keuvelen

      

004 Reunie
reunie 0001
005 Reunie
006 Reunie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          De Shanty liederen brachten er de stemming in

 

010 reunie
007 Reunie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Wat zullen we vandaag eten???                                     Van links naar rechts

    Of vinden de dames de vissen zo mooi                        Arie Dijkhuizen, Cor Boer en Jaap Oosterberg

 

         image026.jpg         image027.jpg          

 

          Na jaren ontmoeten de toen beginnende afhoudertjes van Hoogendijk Dogger Maatschappij elkaar

                                                                              Bij deze reunie

 

 

     Hier vier afhoudertjes uit 1956/57 van Hoogendijk Dogger Maatschappij we hadden elkaar in jaren

    Niet meer gezien dus werd er een hoop opgehaald van wie er toen allemaal aan boord zaten enz

 

    Van Links naar rechts   Wim v.d Borden, Adrie Hoogendam, Cor Boer, Arie Dijkhuizen en Jaap Oosterberg

   Helaas zijn J. Oosterberg en A. Hoogendam overleden

reunie 001
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           Het was een drukke en gezellige reunie geweest en we kijken weer uit naar de volgende reunie

           En dank aan alle vrijwilligers van het museum die dit allemaal door hun inzet mogelijk hebben

                                                                                  Gemaakt

 

         In 2012 was de Balder weer aanwezig bij Dordt in Stoom en was deze zeil haringlogger bouwjaar

         1916 het admiraalsschip i.v.m het 100 bestaan van deze logger

 

         Bal 1.jpg   Bal 2.jpg

 

        Ik sta hier voorop de Balder met Dick Bos we hebben samen op de bewaar/kleuterschool in de

        Prins Hendrik straat gezeten en later op de lagere Prinses Juliana school gezeten en na 1956

        kwamen we elkaar weer tegen op de Balder.

 

                                                      Bal 3.jpg 

 

         Ook in 2014 ben ik naar de reunie geweest dit keer in de voormalige Oosterkerk i.v.m de verbouwing

         van het Visserijmuseum de schelvispekel is nog steeds geliefd.

 

         OK 1.jpg          OK 2.jpg 

 

        Het chanty koor zong weer uit volle borst de zeemans liederen

 

       OK 3.jpg         OK 4.jpg

 

                                                   OK 5.jpg   

 

Vandaag 27 juni 2015 was het weer zover de Reunie van oud vissers, boetsters, kuipers enz vond nu weer plaats

bij het museum in gebouw Het Joon met ook de oude vertrouwde VL92 Balder geheel gerenoveerd voor de kant.

Het was tussen 11.00 uur t/m 13.30 uur weer een gezellige bijeenkomst.

Hier komen dan weer oude anecdotes naar voren uit het verleden van half vorige eeuw.

Hieronder enkele foto's van deze reunie

 

   Het verbouwde museum                                                                     De gerenoveerde Balder

 

  008.jpg  016.jpg

 

   De haring happers kantelaars en keuvelaars gezellig samen

 

   009.jpg  010.jpg

 

   011.jpg   012.jpg

 

   013.jpg   014.jpg

 

   015.jpg   017.jpg

 

   018.jpg   019.jpg

 

                                                                             De Schipper van de VL92 Balder

 

                                                              020.jpg

 

  Het was weer ouderwets gezellig op deze reunie van 2017, zij het dat het met een droevig en treurig

  bericht begon i.v.m het overlijden van Arie Rietveld waar ik 2 teelten en 1 winter 1957/58 mee op de VL 97 

  Prinses Juliana gevaren heb, ik wens de familie heel veel sterkte.

 

 Na enige heerlijke haringen zoals gewoonlijk weer even wezen kijken op de Balder

 

  De toespraak van John Boere

 

  001.jpg    002.jpg

 

   003.jpg   004.jpg

 

   Even op de Balder

 

   005.jpg    006.jpg

 

 

   007.jpg    008.jpg

 

   009.jpg    010.jpg

 

 

 

  Op naar de volgende reunie in 2018

 

 

                                                                   Naar Index.JPG